Här publicerar vi efterhand fördjupande och förtydligande videoavsnitt som komplement till ljud-poddarna,
oftast under ledning av Ingvar Öhman. Men här kan det också dyka upp andra ljud-, teknik- och musikkunniga personer som förklarar saker ner på "molekylnivå", eller klipp som är intressanta ur andra aspekter.


1.
Ingvar Öhman berättar om olika normer för mätning och beskrivning av ljudstyrka.
(samt en föraning om överslängsdistorsion)